Speedwaybanen 12. september 2007

VARMT FINT HØSTVÆR OG BLIKK STILLE !!

Krossen Skole er på banen til NMK Kristiansand.
 

Stor aktivitet i depoet.
Som vi ser er det røde flagget oppe.
Ingen får kjøre før sikkerhetsutstyret er på.

Siden er designet av
Tom garman Bjørnsen