Sinfo.no

 

Neste aktivitet

Motorsport

Alt er mulig

  Info side

HOVEDSIDE..

info SIDE...

Rett på...

Bilder...

 

Bestill bilder..

 

 

idretter
Speedway

Alpint

Vannjet

Rafting

 

skoler
Krossen

Grim

Lovisenlund

Fagerholt

 

fritid
Fritid m Bistand

Egenaktivitet

Webhotell

 

bilder

Oversikt

Eldre bilder

møter

Fau Grim

Skolestyret

 

protokoller

Kommer

 

linker

Kommer

Du er her: - hovedside - infoside - rett på sak - bilder -

 

infoside

vinter - vår - sommer - høst

 

idrett - tilpasning - funksjonshemmet
Speedway -
Alpint - Vannjet - Rafting -


Dette er åpent for alle og at nettopp du er inne på denne siden gleder meg stort.
Jeg har vært på HiA med studiet Idrettsledelse for funksjonshemmede. Et givende studie hvor jeg har fått noen venner som ikke bare går ned en trapp uten å måtte planlegge det på forhand. Og selv om det er blitt så "fine" metroer over hele byen, så er det ikke noe gøyere å ta bussen av den grunn. Kanskje jeg forstår litt av hva dette går ut på. Ønsker å hjelpe til både med turer planlegging og andre ting. Aldersgrensen for tilskudd til idrettsutstyr ble hevet noe her nylig. Greit nok, men hvorfor aldersgrense i det hele tatt. Har ikke vi "gamlinger" også lyst og lov til å drive med idrett. En stol som kan ta seg fram til naturopplevelse ute i terreng, er vel bedre enn en stol hvor en mann fra veivesenet må løpe foran og finplanere asfalt hele tiden. Jeg ønsker å bruke min erfaring fra idretten til at du skal få bli med på turer og ta utfordringer du ikke trodde du ville få oppleve.
Ta kontakt, så er vi i gang. Telefon 911 01 963
 

 

skole - aldersgrenser - forskrifter
Krossen -
Grim - Lovisenlund - Fagerholt -


Barneidrettsbestemmelsene
Betingelser motorsykkelkjøring for barn
Det er kun i regi av Norges Motorsportforbund (NMF) at barn og unge mellom 5 og 16 år kan kjøre motorsykkel i Norge. Barnekjøring kan kun skje på lukkede baner og anlegg som er godkjent av NMF. De som skal kjøre må ha gjennomgått lisenskurs, ha løst årslisens som inneholder forsikring og være tilsluttet klubb i NMF. Spesialutdannede aktivitetsledere for barneidrett/motorsykkelidrett skal lede alle tilbud og aktiviteter innenfor barneidrett i NMF-klubbene.
All annen kjøring, også på privat eiendom, er forbudt.
Følgende krav gjelder angående kjøring i aldersklassene inntil 16 år:
- en person over 18 år må ledsage deltaker ved konkurranse
- ved trening kan en person over 18 år ledsage 2 deltakere
NB! Barnet må ha fylt 5 år før det har lov å starte med kjøring. 5 år er den absolutte nedre aldersgrensen!
NMF følger barneidrettsbestemmelsene i Norges Idrettsforbund og har fastsatt følgende vilkår for barneidretten i forbundet:

5–7 år
Lek og allsidig aktivitet for å stimulere barns utvikling og aldersbestemte trenbare egenskaper.
Aktiviteten skal være knyttet til allidrett i Norges Idrettsforbund. Lek og allsidig aktivitet skal prege tilbudet. Aktiviteter med krav til grunnleggende motoriske ferdigheter som for eksempel å gå, løpe hoppe, balansere, kaste, gripe, fange, henge skal ha en sentral plass. Aktivitetene skal varieres med ulike redskaper og miljø. Samarbeid mellom motorsportsklubber og andre idrettsklubber kan være en god løsning.
For barn i denne aldersgruppen skal det normalt ikke avholdes konkurranser utover det som er naturlig innen gruppeaktiviteten/treningen.

8–9 år
Allsidig aktivitet med sikte på opplæring og innføring i flere forskjellige idretter.
Det er viktig at barna over en to års periode får et tilbud der de får innføring i flere ulike idretters grunnteknikker. Også her er samarbeid med andre idrettsklubber et godt alternativ. Det er viktig at det blir nok tid til å øve seg i de ulike teknikkene. Barna må få reell mulighet til å lære seg de grunnleggende ferdighetene som særpreger de enkelte idrettene barna deltar i. Det bør derfor ikke legges opp til for mange idretter innenfor rammen av et år. Barn under 10 år skal ikke drive helårs idrett. Årsplaner bør utarbeides for å sikre fornuftig fordeling av flere idretter.
Barn i denne aldersgruppen kan arrangeres enkeltstående konkurranser innenfor distrikt/region. Det må vises skjønn etter hvor i landet en bor, befolkningstetthet og hvor stor utbredelsen av motorsykkelidretten er i området. Arrangementene skal ha en uformell karakter. Det skal ikke benyttes resultatlister eller annen form for rangering. Hvis premiering finnes sted, gis det samme premie for alle.

10–12 år
Allsidig aktivitet, opplæring og begynnende spesialisering i enkelte (en eller flere) idretter.
Generelt skal allsidigheten fortsatt stå i fokus for denne aldersgruppen, men nå med mer allsidig øvelsesutvalg i den tekniske treningen. Ved å trekke inn beslektede idretter oppnår man variasjon og motivering i treningen. Med begynnende spesialisering menes at man bygger videre på grunnleggende ferdigheter i en enkelt idrett.
For 10-åringer gjelder de samme vilkår for konkurranser som for 8- og 9-åringer. For barn det året de fyller 11 og 12 år kan det arrangeres konkurranser innen et begrenset geografisk område innenfor landets grenser. Også her skal det vises skjønn ved fastsettelse av disse grensene. Enkelte grener kan for disse aldersgruppene gi dispensasjon for deltakelse Kretsmesterskap og i konkurranser på høyere nivå.
For øvrig henvises til NIFs bestemmelser om barneidrett, sist revidert 1. april 2000.

 

 

fritid
Fritid m bistand

Egenaktivitet

Webhotell

 

Idrett for alle er hva vi ønsker å få til. Så langt som mulig justerer vi aktivitetene til din grad funksjonshemning. Her er noen tanker om hva vi kan gjøre sammen.

Natursti i åpent terreng. Padling på flatt vann, eller kanskje i en elv.
By-skjekta ut til en holme. Prøv en ekte racerrobåt en ettermiddag. Orientering, også med overnatting i naturen. Varmtvannsbassenget og følelsen av vektløshet. Hyttetur ved sjøen med kano eller seilbrett. Vintertid på kjelke eller slede. Alpint, langrenn, sittski og hundespann. Spenning med motorsport. Speedway, Cross, trial eller en firehjuling Reiser til stevner og bli kjent med de aktive. Tandemsykling med mer.
 

 

Ring meg på tlf: 911 01 963

eller E-post tom@garman.no

 

 

Design: Tom garman Bjørnsen


Copyright © 2008 [ sinfo.no ] Med enerett
Revidert: 31 oktober 2016

Sinfo.no Tom garman Bjørnsen
Klappane 9 4617 Kristiansand
E-post: post@sinfo.no

Org.nr. 991 068 902
Tlf: 911 01 963

 

 

LINKER TIL SKISENTER AVSTAND ER FRA KRISTIANSAND

 

10 mil

14 mil

15 mil

17 mil

18 mil

21 mil

24 mil

24 mil

26mil

26 mil

36 mil

mil

mil