Aktivitetsbilder

 

Foto
Gunnar Hansen

Lørdag 23. 02. 2008

Av og til kan det virke som det er flere bilen enn folk,
kanskje har det litt å bety at fotografen er mekaniker.

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Denne karen øver seg til "ta sjansen" i Besserudtjernet.

 
 

 

 
 

 

Tilbake til bildeoversikten

Design: Tom garman Bjørnsen


Copyright © 2008 [ sinfo.no ] Med enerett
Revidert: 25 februar 2008

 

Sinfo.no Tom garman Bjørnsen
Klappane 9 4617 Kristiansand
E-post:
post@sinfo.no

Org.nr. 991 068 902
Tlf: 911 01 963